Tooted

Toimingute juhtimine

PÄRING

Nutikas juhtimisfunktsioon

Kasutajasõbralik ja lihtsalt navigeeritav menüü ülesehitus


Nutikas juhtimine
Sorteerkaalude korrektseks toimimiseks tuleb läbi viia toimingute kontroll igapäevase ekspluateerimise igas etapis: töö alustamisel, tootmisprotsessi/põhitegevuse faasi ajal ning selle lõpetamisel. Neid kontrollimistoiminguid, mis on küll vajalikud, ei jõuta alati läbi viia, kuna need nõuavad aega ja pingutust. Nutikas juhtimissüsteemis (Smart Guide) on toimingute kontroll ja hooldusprotseduurid lihtsad ja kergelt hallatavad. Kui mõni protseduur viidi läbi valesti, ei luba Smart Guide tegevust jätkata, tagades seega toimingute korrektse juhtimise.
  Toimingute juhtimineToimingute juhtimine

Elektrooniline aruandlus (E-Daily Report)
Kõik sorteerkaalu kaalumiste ja toimingute kontrolli (auditi) andmed salvestatakse SSV sorteerkaalu poolt. Tootmistsükli lõpul on võimalik andmete ja toimingute auditi logifaili elektrooniline edastamine (E-reports). Andmete käsitsi kogumise vajaduse elimineerimine vähendab võimalikke vigu ning muudab andmete ja logide haldamise lihtsaks ja tõhusaks. 

 

 

Toimingute juhtimine

 
Toote registreerimise menüü

 

Toote registreerimise menüü (Product Registration Navigation) lihtsustab parameetrite kehtestamise protseduuri järk-järguliste illustreeritud juhistega. Ekraanil kuvatavad juhised aitavad igat võtmeprotseduuri paremini mõista. Kui mõni toiming viiakse läbi valesti, peatub navigatsiooniprotesess korrigeerivate meetmete rakendamiseks.

 

  Toimingute juhtimine
Värviline LCD puuteekraaniga kasutajaliides
 
8,5-tolline värviline LCD puuteekraaniga kasutajaliides muudab igapäevase kasutamise märkimisväärselt mugavamaks.

Kasulikud funktsioonid: USB ja Ethernet kasutajaliidesed kuuluvad standardvarustusse. Nii metallidetektorit kui ka sorteerkaalu on võimalik juhtida standardse puuteekraaniga juhtpaneeli kaudu.
Anritsu Toimingute juhtimineAnritsu Toimingute juhtimine

Sorteerkaal


【Sorteerkaalu kaasaskantav monitor】

Sorteerkaalu töö kaugjuhtimine aitab optimeerida kogu operatsiooniliini töö tõhusust.
 
 
Mis on kaasaskantav monitor?
 Anritsu kaasaskantav monitor on mobiiliäpp Android-operatsioonisüsteemiga tahvelarvutitele, mis võimaldab reaalajas jälgida sorteerkaalu tööd, kaasa arvatud ka mõõtmisandmed ja statistika mujal paiknevatest asukohtadest. Seade on ühendatud sorteerkaaluga traadita võrgu kaudu ja seda on lihtne paigaldada ilma tüütu juhtmete vedamiseta. Enam ei ole tarvis tootmisruumis ühest kohast teise joosta või helisignaali anda.


 
Näidisrakendus 1: Täitmisprotsessi reguleerimine
 
 Sageli jälgitakse vastuvoolu täitmise puhul mõõtmistulemuste muutusi manuaalselt. Samas aga sellises tootmisüksuses, kus täitmine ja sorteerkaalumine paiknevad teineteisest kaugel või hügieenitsoonide eraldussein paikneb nende vahel, võib raskeks osutuda optimaalse täitmistaseme paikapanemine. Kaasaskantava monitoriga saab operaator vaadelda mõõtmistulemusi ilma selleks sorteerkaalu juurde minemata. Täitmistaset on võimalik optimeerida, mis tahab parema tõhususe ja vähendab ületäitmisest tekkivaid kulusid.

 
Näidisrakendus 2: Märguanne helisignaaliga
 
 Mitmetes tehastes on toodete kogumislaud, mis pakub ajutise ladustamisruumi toodetele, kui tootmisvool katkeb allavoolu paikneva sorteerkaalu probleemi tõttu. Kui aga operaator ei pane probleemi esinemist tähele ja toodete maksimaalne hoidmise aeg saab läbi, tuleb sinna kogunenud tooted ära visata, kuna nende kvaliteet võib olla halvenenud. Et ettevõtte sissetulek sel põhjusel ei väheneks, tuleks ülavoolu toimuvale tootmisprotesessile koheselt teada anda allavoolu toimuvatest kõrvalekaldumistest. Kaalu enese helisignaal võib jääda kuuldamatuks masinate müra või tsoone eristavate vaheseinte tõttu. Kui kaasaskantav monitor näitab reaalajas sorteerkaalu olekut või annab häiret (võimalusena), saab operaator kohe teada, kui sorteerkaaluga on mõni probleem ning niiviisi saab vähendada toodete raiskuminekut. 

 
 
Näidik
 

Suurendatud riba
Individuaalseks kaalumiseks
ja hindamiseks

X-riba
Pikemaajalise protsessi jälgimiseks


Kõver
Lühiajalised muutused

Statistika
Koguarv ja statisika
 
 
■ Spetsifikatsioon
Operatsioonisüsteem
Android™ 4.0, 4.1
Ühendatavad seadmed
SV seeria ja SSV seeria sorteerkaalud
Maksimaalne toodete arv
100 toodet (nii SV kui ka SSV puhul)
Ühendatavate seadmete arv
6 ühikut
Maksimaalne töötemiskiirus
1,000 toodet/min (sõltub tahvelarvuti võimsusest)
Maksimaalselt kuvatavad andmed
1,000 andmeühikut (partiinumber, toote individuaalne number)
Funktsioonid
Häire kuvamise funktsioon (keskmine väärtus, praagi määrad, metallist võõrkehad NG, +NG, -NG), helimärguande funktsioon, valgustablool häire kuvamise funktsioon
 

Anritsu omatehnoloogia: SMF

 
Nutikas mõõtmisfunktsioon (Smart Measurement Function - SMF) vähendab topelttoodete viga miinimumini, kasutades mitmekordseid hargtöötlusfiltreid, millega saavutatakse ülim täpsus.

1) Täpne kaalumine
Tavalised sorteerkaalud kasutavad kaaluelemendi signaali signaalitöötluse järel määramaks iga toote kaalu, kui see liigub üle kaalumislaua. Juhul kui kaalumislauale satub samaaegselt kaks erinevat pakki, tekib "topelttoodete viga" ja süsteem eemaldab mõlemad tooted, kuna ei ole võimalik hinnata mõlema toote kaalu eraldi. Anritsu SSV seeria sorteerkaalu täiendatud funktsioonid kasutavad innovatiivset signaalitöötlust, mitmekordseid hargtöötlusfiltreid üheskoos parema kaaluresolutsiooniga, et vähendada "topelttoodete viga". See võimaldab samaaegselt vähendada ebavajalikku toodete eemaldamist ning aitab suurendada tootmisliini tootlikkust.

  Õige seis konveieril

Kaks pakki kaalul
 
 
 

2) Väiksem toodete eemaldamine ja suurem tootlus SMF kasutamisega


[Näide] Kiire toomisliin, kus läbilaskeks on 200 toodet/min

・Tavaline sorteerkaal:
Toodete vahe pannakse tavaliselt paika kiirendades sorteerkaalu konveierlinti tavalise konveierilindi kiirusega võrreldes, et vältida kahe toote sattumist kaalule samaaegselt.


・SSV sorteerkaal SMF-tehnoloogiaga:
Toodete vahe ja sorteerikaalu konveierilindi kiirus püsib sama. Linti aeglustades on SSV süsteem veelgi täpsem, isegi kui kaalule satub kaks toodet samaaegselt.

  Tavaline sorteerkaal
SSV sorteerkaal, SMF-tehnoloogiaga
 
 
 
Uus jõutasakaal

Kõik suure täpsusega kaalud on varustatud uudselt väljatöötatud jõutasakaalu elemendiga. Kaalu minimaalne väärtus on 0,001 g. Maksimaalne täpsus on +/- 0.010 g. Resolutsioon on neljakordne (omakatsed näitavad). Vastupidavam temperatuurikõikumistele.

Anritsu uus jõitasakaalu element on saavutanud kontrollkaalul intervalli  e=0.05 (Minimaalkaal: 3 g, maksimaalkaal: 100 g). Meie uus jõutasakaalu koormuselemendile omistati kõrgeim MID (Mõõtevahendite direktiivi) klass XII.