Tooted

Valdkonna parimad detektorid

PÄRING

Andurid on vibratsiooni ja elektriliste häirete kindlad 

Metallidetektorid otsivad kõikumisi magnetväljades, kui toode liigub plaatplokist mööda. Kuna välismõjurid nagu põranda vibreerimine või lähedalasuvate masinate vaheldid mõjutavad magnetvälju, peab metallidetektor olema projekteeritud nendega toime tulema. Sellest lähtuvalt on Anritsu otsimispead projekteeritud tagama suurt tundlikkust, kuid samas võimaldama korduvteostatavust ja olema töökindlad.

Valdkonna parimad detektorid

Otsimispea on ülimalt vastupidav välismõjudele, suutes väga täpselt tuvastada isegi väheseid kõikumisi.

Anritsu ainulaadne kahesageduslik süsteem

Kuna metallid reageerivad magnetvälja erinevatele sagedustele erinevalt, on tavakohastel ühesageduslikel süsteemidel raske tuvastada nii mustmetalli kui värvilisi metalle. Anritsu on patenteerinud kahesagedusliku kontrollsüsteemi, mis automaatselt määrab parimad sagedused maksimaalsemaks tundlikkuseks nii mustmetallide kui värviliste metallide suhtes. Samuti tuvastatakse tootmisseadmete küljest pudenenud roostevaba metalli kübemed.

Valdkonna parimad detektorid
Optimaalne tundlikkus saavutatakse HIS (High Sensitivity - ülitundliku) häälestusega
HIS (High Sensitivity) häälestus analüüsib automaatselt toote ja saasteaine omadusi ning seadistab tuvastamisvahemiku täpselt optimaalseks saasteainete tuvastamiseks. 

Anritsu
 

Lihtne samm-sammult protseduur
Kõik on suutelised seadistama HIS häälestust andes detektorile lubatud tooteid ja kontrollkehasid samm-sammult juhiseid järgides.


Anritsu Valdkonna parimad detektorid
 

 

Mugav kasutada

7-tolline lai värviline TFT LCD näidik toimingute juhtimiseks.
Tootmise käigus kuvatakse juhised lühidalt puuteekraanile, mis tagab protsesside õige läbiviimise isegi siis, kui tuleb uus vahetus. Võimalik on valida ja uuesti seada sageli kasutatavad käsud kättesaadavateks alamenüüdes.
Igapäevased aruanded kuvatakse toimingute juhtimise näidikule, et oleks võimalik läbivaatuse oleku pidev seire. Paremaks kvaliteedikontrolliks võib andmed kanda üle arvutisse kasutades selleks USB või Ethernet liidest. 
 

   
 
Nutikas juhtimine tagab korrektse kontrolli toimingute üle
Metallidetektoreid loetakse HACCP programmides kriitiliseks kontrollpunktiks (CCP) ja standarditele vastamiseks peab aset leidma toimingute pidev kontrollimine. Lihtsalt arusaadava Smart Guide rakendusega on hõlbus silma peal hoida toimingute kontrollil kui ka hooldusprotseduuridel. Kui mõni protseduur viidi läbi valesti, siis rakendus ei luba jätkata, mis tagab toimingute õige juhtimise. Operaatorite koolitusele kuluv aeg ja kulud on minimaalsed.
 
Toodete registreerimine
Toodete registreerimise võimalus muudab parameetrite seadmise protseduurid väga lihtsaks oma samm-sammuliste illustreeritud juhistega. See hoiab kokku aega ja pingutust, kuna kasutaja ei pea lugema toodete kasutusjuhendeid või koostama nende kohta koolitusmaterjale.
 

 
Automaatne piirangute seadmise funktsioon ja automaatse jälgimise süsteem tõhustatud stabiilsuse tagamiseks
 
Anrtisu metallidetektor hoiab ära valepraaki automaatsete piirangute seadmise ja automaatse jälgimise funktsioonide rakendamisega, toetades teie tootmisüksuse stabiilset tootmistegevust. 

Automaatne piirangute seadmise funktsioon:
See funktsioon tagab stabiilse läbivaatuse, seadistades automaatselt optimaalse piirangu vastavalt muudatustele toodete ja katsekehade mõjuväärtuses.

Automaatse jälgimise funktsioon:
Anritsu metallidetektorite automaatne seadistusfunktsioon määrab automaatselt parima aja hindamiseks (seda ajastust nimetatakse faasiks). Kuid toote omadustest põhjustatud faasi nihkumine võib kaasa tuua toote valepraaki sattumise. Automaatse jälgimise funktsioonid kompenseerivad faasinihkeid jälgides toote mõjuväärtuse muudatusi ning seega hoiavad ära toote valepraagi hulka sattumise. 
*Automaatse jälgimise funktsioonid on automaatselt seadistatud rakenduse automaatselt seadistamisel. Seadete muutmiseks tuleb ühendust võtta meie esindajatega.