Tooted

Enam kui saasteaine tuvastamine

PÄRING
Meie röntgenläbivaatussüsteem suudab tuvastada vähese kontrastsusega saasteaineid nagu plastmass ja luu. 
 
Saasteainete tuvastamise röntgenläbivaatussüsteemide ja metallidetektorite omadused. 
Röntgenläbivaatussüsteemid suudavad tuvastada kivimeid, plastmassi ja luud nagu ka metallisisaldusega saasteaineid. Metallidetektorid suudavad tuvastada erinevaid metalle, mustmetallidest värviliste metallideni, alumiiniumit jne. Kuna röntgenläbivaatussüsteemide ja metallidetektorite saasteainete tuvastamispõhimõte on erinev, tuleks enne sobiva läbivaatussüsteemi valimist mõelda, millist liiki saasteaineid kõige tõenäolisemalt võiks ette tulla.

Kas röntgenläbivaatussüsteem on parem kui metallidetektor?
Röntgeläbivaatussüsteem tuvastab plastmassi-, kummi- jne. ning ka metallikübemeid. Näib, et röntgenläbivaatussüsteem on saasteainete tuvastamisel tõhusam kui vaadelda erinevate ainete kübemeid, mida see on võimaline tuvastama. Samas aga tuvastab metallidetektor mõningaid võõrkehasid, mida röntgenläbivaatussüsteemid ei ole võimelised tuvastama. 
 
Anritsu xray
Raskused saasteainete tuvastamisel
Kategooria parimate seadmete tuvastamisvõimeks 0,2 mm läbimõõduga metalli.
Meie seadmetesse installeeritud Anritsu UltraHD tehnoloogia suudab tuvastada ka kõige väiksemaid saasteaine kübemeid, 0,2 mm diameetriga mustmetalli, värviliste metallide ja roostevaba terase terakesi tootmisliini kiirusel. Häälestades algoritmi vastavalt uuele ülitundlikule sensorile, suudab seade kerge vaevaga tuvastada madala kontrastsusega saasteaineid nagu luu ja plastmass.
* Kasutades meie h-seeria seadet meie omatoodangu testkatsekehadega.
 
Ükski sarnane toode ei suuda võistelda Anritsu võimega tuvastada saasteaineid ülima täpsuse, tundlikkuse ja korratavusega.

Töötlemata röntgenülesvõte (allpool) sisaldab tuvastatava eseme kujust ja omadustest tulenevat müra. Anritsu signaalitöötlemise tehnoloogia ja kujutiste töötlemise algoritmid suudavad täpselt tabada saasteaine signaalid.
xray metaldetector
Signaalitöötlemise areng annab võimaluse väiksemate saasteaine osakeste tuvastamiseks.
Röntgenülesvõtete signaali töötlemine (filtreerimine) tõhustab saasteainete signaalide tuvastamist kaks või enamgi korda, muutes võimalikuks väga erinevate saasteainete tuvastamise, alates pehmematest ainetest nagu luu kuni metalliosakesteni välja.
Pakendite kontroll
Kuju tuvastamine
Pakendite kontroll
Viilutatud singi jne. pakendeid saab kontrollida, et teha kindlaks, et pakendi sisust ei ole midagi jäänud pakendi sulgurite vahele. 
Pakendite kontroll
  Tühikute kontroll
Kontrollib toidu värskuse säilitamiseks, et kuumtöödeldud või vaakumpakendis toiduainete, juustu või või pakenditesse ei ole jäänud tühikuid või õhumulle.
Tühikute kontroll
 

Toote puudumise tuvastamine
Kontrollib, et pakendis on tooteid õige arv, et pakendi kaal ja täituvustase on õige. 

[Õige arvu tuvastamine] Kontrollib, et vertikaalselt pakitud küpsisepakendis on õige arv küpsiseid.

Tühikute kontroll
  [Kaalupõhine tuvastamine] Pakendis olevate toodete arvu on lihtsam kontrollida arvu järgi, sest kaalupõhiselt seda tehes ei pruugi tulemus olla täpne, kuna igal tooteühikul võib olla veidi erinev kaal. 
Tühikute kontroll
 

Tuvastamine kuju järgi
Toodete kuju, paiknemist ja kaalu analüüsitakse röntgenülesvõtete põhjal, et leida ebakorrapärasusi, nagu defektidega või purunenud tooteid. Samuti on võimalik tuvastada täidise puudumist. 
Tuvastamine kuju järgi
  Tuvastamine šablooni abil
Tuvastamistundlikkust võib veeldi parandada toote omadustele, nagu paigutusele või kujule vastava šablooni kasutamisega.

Tuvastamine šablooni abil
 
 
15-tolline laiekraab näidik mugavaks kasutamiseks
Projektormonitor

Röntgenkujutis kuvatakse graafiliselt piirjoontega, et sellest oleks võimalik paremini aru saada. Piirjoonte muutmine tuvastamise tundlikkuse parandamiseks on lihtne. 


Tarkvara funktsioonid
  * Samaaegne läbivaatus lõigi saasteainete tüüpide ja suuruste suhtes, kaasa arvatud traat, klaas, kivi
     ja luud.
  * Optimeeritud seadistused vastavalt rakendusele, üle 70 unikaalse algoritmi. 
  * Dünaamilised filtrid tõhustavad märkimisväärselt tuvastamist, vähendades võimalikku valepraaki.
  * Täielik automaatse õppimise protsess - kõik röntgenseaded saab selgeks vaid nupuvajutusega.
  * Salasõnaga kaitstud - pärast seadistuste paikapanemist võib seadme lukustada, et selleks volitamata       isikud ei saaks seal omavoliliselt muudatusi teha.
  * Võimaldab praaktoodete väljasorteerimist mitmete kriteeriumite alusel, kaasa arvatud ka saasteained, virtuaalne kaal, arv, puudulik komplekteerimine ja muud. 
  * Täielik sorteerimislogi ja võimalus teha kuupäeva ja kellaajaga märgistatud aegvõtteid kõigist väljapraagitud toodetest.
  * Sisseehitatud mitmerealise süsteemi võimalus - 1 kuni 4 rida.
  * Stabiilne, korratav jõudlus.
  * Täielik võimalus teostada auditeid kasutades selleks HACCP vastavuses Anritsu Operation Check funktsiooni.
 
Lihtne hooldus
Lindi eemaldamine ilma tööriistadeta
Konveierlintide ja rullikute, kaasa arvatud ka esiosa katte ja röntgenkiirguse lekke eest kaitsvate kardinate eemaldamiseks/paigaldamiseks ei ole vajalikud tööriistad.Kergelt puhastatav konstruktsioon

Anritsu röntgenläbivaatusseadmed (välja arvatud 74-f seeria) on IP66 sertifitseeritult tolmu- ja veekindlad. Seadme nurklikud pinnad takistavad vee kogunemist pärast seadme pesemist. Sanitaarkonstruktsiooniga kahe mudeli koosseis koos IP69K-ga on samuti saadaval.

 
Lihtne teabe haldamine
Röntgenülesvõtted ja läbivaatuslogid saab salvestada HACCP vastavuseks USB mällu. Kõiki Anritsu seadmeid saab ühendada Etherneti kaudu QuiCCA rakendusega. QuiCCA pakub teavet lindi oleku kohta, tsentraliseeritud aruandlust ja andmete salvestamist. 

 

Anritsu ohutusmehhanism

 1. Hädaseiskamislüliti
       Katkestab röntgenseadme ja ajami vooluringide toite, peatades konveieri ja röntgenkiirguse.      
 2. Röntgenkiirguse ON/OFF nupp
       Pöörates nupu OFF asendisse, peatab igasuguse röntgenkiirguse täielikult.
 3. Röntgeni kaitsekatte lahti/kinni asendi andur.
      Katte avamine peatab röntgenkiirguse.

 4. Röntgeni kaitsekate
       Avatakse/suletakse kasutades röntgeni kiirguse (Irradiation) ON/OFF nuppu. Katte avamine peatab röntgenkiirguse tänu kaitsekatte lahti/kinni oleku andurile. 

 5. Röntgenkiirguse signaaltuli
       Tuli süttib röntgenkiirguse ajal.

 6. Röntgenkiirguse lekke takistamise kardin (põll).
       Hoiab ära röntgenkiirguse lekkimist. Pakendamata või mahtkauba korral asendatakse standardsed pliiga immutatud kardinad SUS plaatide ja katetega, mis ei lase kaitsekardinatel otse toiduga kokku puutuda.

 7. Käe seadmesse sisestamise andur
       Kui miski takistab anduri välja teatud ajaperioodi jooksul, siis röntgenkiirgus peatub automaatselt. 

Ohutuse korraldamine


Röntgenläbivaatusseade on projekteeritud töötama ohutult. Kuid veelgi kindlama ohutuse tagamiseks, tuleks järgida alltoodud ohutustoiminguid.

 1. Röntgenkiirguse lekkeandmete perioodiline mõõtmine ja salvestamine. 
 2. Tagada, et operaatori töötunnid ei ületaks normi. 
 3. Ohutuse lisameetmed
      Vajalikuks võib osutuda katete monteerimine üla- ja alavoolu paiknevatele konveieritele kaitsekardinate asemel, toodete kujust, kaalust ja pakendist sõltuvalt.
 4. Keelatud on seadme lahtimonteerimine või sellesse muudatuste tegemine 
      MITTE KUNAGI ei tohi ise muuta või lahti monteerida põhiseadet, katteid, röntgenkiirguse eest kaitsvaid kardinaid (põllesid), kaitsekatteid, kaitselukke jne., kuna pärast seda ei pruugi seadme röntgenkiirguse lekkekindel konstruktsioon olla enam töökorras. 

Läbivaadatavate toodete ohutus


WHO otsustas 1980. aastal, et "igasuguste toiduainete kiiritamine kuni või üldiselt keskmise doosiga 10 kGy ei kujuta endast toksikoloogilist ohtu ning ei tekita mingeid erilisi toitainete või mikrobioloogilisi probleeme."

 

Röntgenkiirguse maksimaalne doos, mida meie röntgenläbivaatusseadmetest läbi lastud tooted saavad on vaid 0,002 Gy, mis on tunduvalt madalam ülalpool mainitud maksimaalsest doosist. Isegi siis, kui toode peaks mingil põhjusel seadme sees peatuma, jääb kiirituse maksimaalne doos 0,1 Gy või vähema juurde.